Αρχική

art-athina-facebook-profile-476x476

26 – 28 MAY 2017
FALIRON PAVILION
ATHENS – GREECE

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης Art-Athina.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Art-Athina 2017 γίνεται μόνον ηλεκτρονικά έως τις 24 Μαρτίου 2017.

Thank you for your interest in participating in the International Contemporary Art Fair of Athens- Art-Athina.

You can apply online until March 24, 2017

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα ακόλουθα απαραίτητα αρχεία:

1.Εκθεσιακό πρόγραμμα της γκαλερί των δύο τελευταίων χρόνων
2. Ονομαστική λίστα των καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η γκαλερί
3. Βιογραφικό σημείωμα του κάθε καλλιτέχνη που επιθυμείτε να παρουσιάσετε στην Art-Athina 2017
4. 2 ενδεικτικές εικόνες της δουλειάς του κάθε καλλιτέχνη που επιθυμείτε να παρουσιάσετε στην Art-Athina 2017 (έως 2,5 ΜΒ)
(Συμπεριλάβετε στον τίτλο του κάθε αρχείου εικόνας τα credits της κάθε εικόνας με λατινικούς χαρακτήρες)

Αποδεκτά αρχεία: doc, pdf, jpg

Before starting the Application filling procedure please make sure that you have gathered the following files:

  1. Exhibition programme of the gallery of the last two years
    2. List of artists represented by the gallery
    3. Curriculum vitae of every artist you wish to present at Art-Athina 2017
    4. Two sample images of the work of each artist you wish to present at Art-Athina 2017 (max.2.5 MB)
    (Please include the credits of each image at the title of the file)

Acceptable files: doc, pdf, jpg